Metalo laužo supirkimas

  • Individualus darbus su kiekvienu klientu.
  • Svoris nustatomas naudojant sertifikuotas automobilines ir/arba vagonines svarstykles. 
  • Po vizualinės apžiūros, metalo laužo kokybę nustato profesionalus surinkėjas. Esant reikalui, atitikimas kokybės standartams nustatomas naudojant matavimo įrenginį. 
  • Metalo laužo priemaišos – tai neatskiriamos nemetalo priemaišos lauže. Atliekos, likusios po iškrovimo, nelaikomos priemaišomis. Priemaišų buvimas nustatomas vizualiai, tikrinant kiekvieną pristatymą. 
  • Apmokėjimas už metalo laužą vykdomas efektyviai ir greitai. Pinigai pervedami į Jūsų sąskaitą per laiką nuo vienos valandos iki vienos darbo dienos nuo metalo pristatymo.

Bendrieji metalo laužo supirkimo reikalavimai:

  1. Metalo laužo foninės spinduliuotės lygis negali viršyti leistinų normų. 
  2. Metalo lauže neturi būti degių ar sprogstamųjų medžiagų ir/ar objektų. 
  3. Amunicija ir ginklų dalys nepriimami kaip metalo laužas. 
  4. Metalo lauže negali būti aplinkai kenksmingų medžiagų.